Hvad er borgerbetjening?

Borgerbetjening er måden borgeren bliver mødt på, ved henvendelse til eller fra det offentlige. Betjening er således sandhedens øjeblik: Borgeren har et spørgsmål eller problem og søger det løst ved en henvendelse – eller når det offentlige har et spørgsmål eller en opgave og henvender sig til borgeren.

Borgerbetjening kan være ansigt-til-ansigts-betjening, men det dækker også den elektroniske betjening, der finder sted over Internettet eller ved brugen af tast-selv-services og andre teknologiske løsninger. Borgerbetjening omfatter også skriftlige henvendelser imellem borger og kommune.

Det er vigtigt at understrege, at borgerbetjening ikke er afgrænset til kommunens rådhus eller servicebutikker. Borgerbetjening foregår overalt, og knytter sig ikke til bestemte funktioner, medarbejdere eller organisationer.

Det er også borgerbetjening, når institutionslederen vejleder forældre i, hvordan man indskriver til folkeskolen. Eller når hjemmehjælperen hjælper sin bruger med at udfylde et ansøgningsskema.

Hvad er elektronisk borgerbetjening?

Fordi samfundet efterhånden er knyttet sammen via Internettet , kan kommunen i fremtiden betjene borgerne hvor som helst og når som helst via elektroniske medier som PC, TV og mobiltelefon.

Det første skridt ind i den nye verden er kommunens hjemmeside. De allerførste kommunale hjemmesider kan sammenlignes med visitkort. De havde en begrænset nytteværdi for borgerne.

I dag har mange kommuner lavet gode hjemmesider Men kvaliteten er svingende og mulighederne udnyttes kun i begrænset omfang.

Fremtidens elektroniske borgerbetjening skal være meget mere nyttig for borgerne. Kommunernes elektroniske service skal gøre mange breve, opringninger og besøg på rådhuset unødvendige.

Behovet for effektivisering af administrationen skal også tilgodeses, f.eks. ved at undgå manuelle rutiner. Alle disse aspekter er indeholdt i projektet ‘Din Åbne Kommune’.

Skriv et svar